Klubbens historie:

Per Bernt Tufte ble klubbens første leder. Han fungerte i denne rollen fram til 1. desember i 1976 da Oddbjørn Kaasa tok over lederansvaret for klubben. Kaasa hadde på den tid 20% stilling i Nome kommune som mc-klubbleder med en timelønn kr. 25,-. Klubbaktivitetene var mange, og spente fra mekking, foredrag, film, treff, turer til konkurranser osv.

 

 

Oddbjørn Kaasa.

 

I starten manglet klubben egne lokaler, men i november 1976 fikk klubben til en leieavtale med IPE Industrier på Sannes.

 

IPE Industribygg anno 2007 (brun bygning i bakgrunnen).

 

Lokalene måtte pusses opp, og i løpet av 1977 stod klubblokalene ferdig. Ungdommen hadde selv stått for oppussingsarbeidet. Lokalene bestod av oppholdsrom og et etterlengtet verksted. Klubben går til anskaffelse av redskap og verkstedet ble straks tatt i bruk for å plukke motorsykler og mopeder i smått for så å restaurer dem.

 

 

Kai Waal har strippa Kawa’n.

 

Oppholdsrommet til klubben på IPE Industrier.

 

I 1979 selges IPE Indstrier, og den nyer eieren krever høyere husleie. Klubben har få midler og ser seg ikke i stand til å klare den nye husleia. Kommunen går derfor inn for og subsidierer husleien. (kr. 200,-). Samme året kommer det flere nye medlemmer til klubben fra både Lunde og Bø.

 

St. Hansaften 1979: Medlemmer fra Ulefoss MC-klubb laget en flåte for å komme seg på Norsjø.

 

 

Knut Sundbø, Oddbjørn Kaasa og Kai Waal. 

 

I 1981 starter imidlertid medlemmene fra Lunde sin egen mc-klubb. Argumentene den gange var at reisen til Ulefoss ble for lang.

 

 

August 1981: To av medlemmene i nystartet Lunde mc-klubb foran klubbens nye lokaler.

 

Mc-interessen på Ulefoss dalte sterkt utover på 80-tallet og på slutten av 80-tallet var klubben helt nede. Men som fuglen fønix, starter noen ildsjeler opp klubben igjen i 1999. Klubben fungerte da som en rein kjøreklubb med oppmøte på Brogaarden (nå Kampen) en gang i uka.

 

 

Trollrally 2000. Fra venstre Tore Halvorsen, Alexander Sumner, Helge Finckenhagen, Trond Pettersen og 

Gerd Berit Lindalen.

 

I 2002 ber årsmøtet styret om å arbeide med å anskaffe faste møtelokaler, men hvor….?

I slutten av mai 2002 har klubben litt over tre tusen kroner på konto. Det er gir klubben lite handlingsrom. Vi får tilbud om å kjøpe lokale på den gamle dørfabrikken, men det blir for dyrt.

I juni 2003 får klubben tilbud om leie hønsehuset på Søve. Men i september får Søve videregående skole kalde føtter, og backer ut. Det ble vurdert en rekke andre lokaler på Ulefoss, men det er ingen som passer.

 

Men så løsner det. Årsmøtet som avholdes den 7. januar i 2004 tar en befaring på lokaler som Jan Lunde vurderer å selge. Jan har selv ikke sett seg i stand til å gjøre noe med disse lokalene som tidligere har vært fyrrom og materialtørker for den gamle dørfabrikken til Aall. Det er ikke gjort noe med lokalene siden dørfabrikken ble lagt ned på 70-tallet. Rommene er overfylt med rør, og det står to store fyrkjeler i det største rommet. Etter befaringen satt nok en del av oss igjen med en noe kvalmende opplevelse med tanke på alt arbeid vi så for oss om vi var gale nok til å kjøpe lokalet. På samme årsmøtet ble det foretatt en handsopprekning vedr. dugnad. Sekretæren teller opp 650 timer. Plenty tenker vi…….

 

Ideen får ligge og godgjøre seg, og i ekstraordinært årsmøte den 16. februar 2004 vedtas det å ta opp lån for å kjøpe lokalene. Medlemmene er så iverig med å komme i gang at vi begynner  kvinnedagen den 8. mars med rivingen. Hele ytterveggen rives for å få ut de to fyrkjelene. Ut på vårparten har vi levert 31.000 kg jern til Norsk gjenvinning.

Den 27. mars skriver skrives den endelige kjøpekontrakten med Jan Lunde. For å finansier det hele må klubben ta opp lån. Samme dag vi reiser på Norgestreffet den 27. mai skriver Tor og Stein Kjetil under på lånet i banken. Den treff-helga tenkte vi nok mer enn en gang på hva vi hadde skrevet under på.

 

 

Riving våren 2004: Fra venstre Helge Strand, Stein Kjetil Thoresen, Helge Finckenhagen og Torbjørn Fjellstad

foran en flisfyr ovn som ble kastet ut.

 

Mesteparten av 2004 går med til dugnad og det blir registrert over 1000 dugnadstimer i løpet av 9 måneder!  Hele 2005 og 2006 går også med til oppussingsarbeid.

 

Støping av gulv i oppholdsrommet,  fra venstre Tor Flom, Halvor Jensen og Odd Inge Lunden.

 

Klubben er 30 år gammel den 13. februar i 2006, men lokalene er ikke ferdig så klubben skyver jubileumsfesten fram til 28. april i 2007. Det blir en hard innspurt med oppussingen, men vi klarer det. På jubileumsfeiringen kan vi vise fram nyoppussede lokaler på 185 m2 for gamle og nye medlemmer som kommer på jubileumsfesten. Klubben har endelig fått sitt eget lokale. Fra å være en ungdomsklubb, via kjøreklubb til og bli eiere av egne klubblokaler har dette gitt medlemmene et langt bedre tilbud – det har imidlertid kostet 3 år av vår og nær families fritid samt slit og svette, men vi er i måååål………

 

Ulefoss 25. februar 2008. (T. Flom)